אירוע >> הביאנלה השנייה לאדריכלות הנוף העירוני -סוכות // בת-ים

יום שני, ספטמבר 20, 2010 | , , |

הביאנלה השנייה לאדריכלות הנוף העירוני  - "הזדמנות"
אוצרות הביאנלה: פרופ' יעל מוריה וסיגל ברניר

האתגר – איכות חיים עירונית
המאה העשרים השאירה אחריה ערים בנויות וצפופות בהן גרה רוב אוכלוסיית העולם. במאה העשרים ואחת אנו נקראים להוסיף ולצופף את ערינו, למען שמירת הטבע ואיכות הסביבה. אך מה באשר לאיכות החיים של האדם העירוני? מה תוכל העיר להציע לו? האם יש באפשרות העיר להציע שילוב של חיים אורבנים תוססים ותחושה של טבע בעיר?

"בת-ים פעולה עירונית", הביאנלה הבינלאומית לאדריכלות הנוף העירוני בב -ים - תבקש להתמודד עם שאלות אלה ואחרות הנוגעות לחיים העירוניים במאה העשרים ואחת.

"פעולה עירונית" - שינוי עירוני כמעשה הוליסטי

כותרת הביאנלה: "פעולה עירונית", מבטאה את הטענה כי השינוי בהוויה העירונית הוא תוצר של פעולה משותפת בין קהילות העיר ומוסדותיה לבין גורמים חיצוניים המשפיעים עליה. הביאנלה לאדריכלות הנוף העירוני בבת -ים משקפת ומאפשרת את מערכת קשרי הגומלין הללו.הביאנלה הבינלאומית לאדריכלות הנוף העירוני

מטרתה העיקרית של הביאנלה הבינלאומית לאדריכלות הנוף העירוני בבת -ים לעורר שיח ציבורי רחב בשאלת הפעולות העירוניות המשפיעות על איכות החיים בעיר. הביאנלה תעסוק בחוויה העירונית ובפעולות אשר בכוחן להפוך את העיר למקום איכותי, אופטימי, חי ותוסס.

התערוכה, אשר תתרחש אחת לשנתיים ברחבי העיר בת ים, תציע תשובות מרתקות לסוגיות בתחום הנוף העירוני. בתערוכה יוצגו גישות אורבניות חדשניות, המבוססות על תרבות עירונית בת קיימא ועל שיתוף פעולה בין מתכננים, אמנים, תושבים ואנשי העירייה.

הזדמנות 2010 > על הזדמנות 2010 > הזדמנות 2010 - פעולה עירוניתפעולה עירונית 2010 תתמקד במתח בין הזמני לקבוע, בין המתוכנן והנחווה. נבקש להאיר את יחסי הגומלין הדינאמיים בין תכניות עירוניות ארוכות טווח שמטרתן לייצר סדר, לבין המצבים היומיומיים של אי סדר הנוצרים כתוצאה מהטמעת השינויים במרחב.
הביאנלה תבקש ליצור פעולות עירוניות הנובעות מתוך הגדרת המצבים הזמניים כהזדמנויות אורבניות וכחומר גלם של המרחב. הביאנלה תשאף לבחון אפשרות לעגן את המצבים הזמניים בהגדרה סטטוטורית. הפרויקטים יציעו שינוי של דפוסים וגישות ויפעלו ליצירת סטנדרטים חדשים של תושבות עירונית המבוססת על שותפות בתהליכים המתחוללים בעיר, הפעולות העירוניות יגדירו מחדש את יחסי הגומלין בין התושבים, בעלי העניין, המתכננים והרשות העירונית.


1. העיר – מקום מגוריה של מרבית אוכלוסיית העולם

המבנה האנושי של העולם בו אנו חיים עבר במהלך חמישים השנים האחרונות שינויים דרמטיים: האוכלוסייה צמחה, הזדקנה ועברה מן הכפר אל העיר. עד 2050 צפויים להתווסף 2 מיליארד אנשים לאוכלוסיית העולם, כל הצמיחה הזאת עומדת להתרחש בערים! משמעות הדבר היא שבארבעים השנים הקרובות חייבת להיבנות מחצית מן התשתית העירונית שתהיה קיימת בעולם ב-2050. מכאן, שאתגר העיור והתכנון העירוני הוא אחד האתגרים המרכזיים של האנושות בעשורים הקרובים, והוא שיקבע את סיכוייה לשרוד. על כן אנו חייבים ללמוד כיצד לתכנן, לבנות, לתפעל ולתחזק את הערים טוב יותר מבעבר.

2. תכנון עירוני רב תחומי ורב מימדי - האתגר
תהליכי העיור המואצים, וההבנה כי העיר נדרשת כיום לספק לאדם את מכלול הגירויים והחוויות הטבעיות והתרבותיות, מחייבת אותנו לחשוב מחדש את התכנון העירוני: להגדיר מחדש את הזמני והקבוע, את המרחב הפתוח והסגור, את הפרטי והציבורי. הבנה זאת אף קוראת למערכת שיתוף פעולה ויחסי גומלין חדשים בין התושב, היזם, המתכנן והמבקר בעיר לבין אנשי הרשות המופקדת על ניהול המשאבים העירוניים. הצורך "לצאת מהקופסא העירונית" קורא לשתף אנשים מתחומים שונים: אמנים, אדריכלים, אנשי חברה וחינוך ותושבים ליצירה של מערכת עירונית בת קיימא.

3. בת-ים - המקום הנכון
בת-ים, עיר מגורים מהצפופות בישראל, בחרה להוות חממה לרעיונות יצירתיים, ולפעולות מחוללות שינוי במרחב העירוני. צפיפות המגורים בעיר, מיקומה במרכז הארץ, אופי האוכלוסייה וגודלה הממוצע, תכונות אלה מאפשרות לבת-ים להוות דגם לערים רבות אחרות בארץ ובעולם. השינוי העמוק שהעיר עברה במהלך חמש השנים האחרונות הן בתחום החינוך והן בהיבטים הקשורים למרחב הציבורי, הפכוה לזירה לפעילות חלוצית, ללימוד מתוך התנסות. קבוצת האנשים המובילה את העיר מתוך חזון, מבקשים להוות מודל ודוגמא להתמודדות חיובית עם הצפיפות העירונית הגוברת ולראות בה מנוף לאיכות תרבות החיים בעיר.

4. ביאנלה בת ים: פעולה עירונית

ביאנלה בת-ים: פעולה עירונית היא אירוע בינלאומי דו-שנתי העוסק בתכנון ועיצוב תרבות החיים במרחב העירוני. במסגרת הביאנלה מרחב העיר בת-ים הופך למעבדה עירונית בה נבחנות אפשרויות חדשות וחדשניות ליצירת מרחבים עירוניים, כלים לשמירת הסביבה, ודרכים להטמעת ערכי הקיימות (sustainability ) במרחבי העיר ובקרב תושביה. בביאנלה לוקחים חלק אמנים ואדריכלים אנשי חינוך חברה אשר יחד עם התושבים ממשים רעיונות לשיפור איכות החיים בעיר והרחבת האפשרויות שהיא מציעה. באמצעות הביאנלה מבקשת העיר לחזק את תחושת האחריות של תושביה ביחס למרחב המשותף, ולהציע שינוי ביחסי הגומלין המסורתיים בין התושבים לרשות העירונית.

5. אירוח 2008
"אירוח" היה נושאה של הביאנלה הראשונה. במסגרתה הוצגו אפשרויות חדשניות להפוך את המרחב העירוני למרחב של אירוח, של שיתוף פעולה בין תושבים מבקרים ואנשי הרשות העירונית. בביאנלה הציגו כמאה אדריכלים אמנים ומעצבים מהארץ והעולם והשתתפו עשרות קהילות עירוניות. במסגרת אירוח 2008 הוקמו במרחב העיר 30 אתרים שהציגו אפשרויות מימוש של חזון הביאנלה. כחצי מליון מבקרים נחשפו לפתרונות חדשניים אלה.

6. הזדמנות 2010
הביאנלה השנייה מתבססת על פרויקטים ציבוריים תשתיתיים המתוכננים ומוקמים בעיר. תהליכי שינוי שיפוץ ובנייה מתמשכים מהווים בדרך כלל, נטל על החיים העירוניים. המתכננים והאמנים המשתתפים בביאנלה מציעים להפוך את המצבים האלה מנטל להזדמנות. הפרויקטים של הביאנלה יתלוו לפרויקטים העירוניים, ויניעו פעולות של תושבים, יזמים, ואת מסגרות החינוך הקהילה והתרבות של הרשות העירונית. כל אלה יפעלו יחד לשינוי דפוסי החיים בעיר. הזדמנות 2010 קוראת להכרה במצבים זמניים בחיים העירוניים כבעלי ערך בפני עצמם, ולא מצבים של המתנה ל"עתיד טוב יותר". גם הפעם משתתפים בביאנלה אדריכלים, מעצבים, אמנים, חוקרים ואנשי חינוך, מהארץ ומהעולם.
אוצרות הביאנלה הן: פרופ' יעל מוריה-קליין, אדריכלית נוף ומרצה [הטכניון] וסיגל ברניר, תיאורטיקנית העוסקת במחקר תרבות אדריכלות ונוף [בצלאל].

תכנייה מלאה של הביאנלה.

מפת הביאנלה

Facebook Comments

0 Responses So Far:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
arcHeb | מגאזין חדשות יומי לאדריכלות ועיצוב בעברית! Copyright © 2010 arcHeb Theme is Designed and Written by yANIVdAVIDI Home | RSS Feed | Comment RSS כל הזכויות שמורות לאתר arcHeb ולאתרים מהם הובא החומר . אין להעתיק,לשכפל,לתרגם,לצלם וכדומה כל מידע מהאתר ללא רשות. למידע נוסף, נא ליצור קשר