הצעה לתחרות: פרויקט הרחבת קרית הממשלה, ירושלים // פרחי-צפריר אדריכלים בשיתוף פיטלסון-שילה-יעקובסון אדריכלים >>

יום רביעי, נובמבר 03, 2010 | , , , |

Proposel for The Israeli government campus expansion competition - Jerusalem // Farhi-Zafrir Architects with Fitelson,Shilo,Jacobson Architects>>

כפי שדיווחנו בתחילת השבוע (לחצו כאן לדיווח) , ועדת המכרזים במשרד החשב הכללי באוצר בחרה במשרד האדריכלים קימל-אשכולות בשיתוף האדריכל ההולנדי הנס דוידסון, לתכנון עדכני לקריית הממשלה בגבעת רם בירושלים. 

התחרות נמשכה כעשרה חודשים והשתתפו בה תשעה משרדים שנבחרו על ידי צוות מקצועי מתוך 23 משרדים שהגישו מועמדות לתחרות. אחד מהמשרדים שנבחרו היה משרד פרחי-צפריר אדריכלים בשיתוף עם פיטלסון-שילה-יעקובסון אדריכלים שהצעתו לתחרות מוצגת כאן.

גני המדרון-מקשרים בין שדרות האומה ורחוב העםבקריית הממשלה שוכנים מטות רשויות השלטון-הכנסת, בית המשפט העליון, הממשלה ומשרד מבקר המדינה.
מטרת התוכנית היא ליצור תכנון ארוך טווח שירכז את משרדי הממשלה העיקריים בקריה בירושלים , כאשר התוכנית כוללת גם העברת משרדים הנמצאים כיום בתל אביב לירושלים.


מדברי האדריכלים בהצעה לתחרות:

תכנונה של  קריית הממשלה בירושלים היא אמנות האיזון והגישור בין היבטיו השונים של המקום - מרכז שלטוני ארצי בתוך מארג עירוני. עצמאות ונבדלות מול פתיחות ושקיפות. מורכבות מול פשטות ובהירות. יצוגיות ומכובדות מול צרכי היומיום, לאומיות וערכיות מול חיים כאן ועכשיו. אלה גם אלה שזורים זה בזה ומרכיבים את מהותו של המקום ותפקודו.


לאום ועם
הדואליות בין ההיבט הממלכתי ייצוגי של הרובע ובין ההיבט העירוני האינטנסיבי מקבל ביטוי בעיצוב שני הרחובות הראשיים של הרובע: "שדרות האומה" ו-"רחוב העם".


שדרות האומה (רחוב קפלן) יתוכננו כמרחב ציבורי טקסי וחגיגי המשקף את מהותו הלאומית-ייצוגית של המרכז השלטוני. המרחב יעוצב כשדרת הולכי רגל ויכלול רצף של גנים וכיכרות המשולבים בגן הורדים. השדרה תשמש כשטח פתוח לרווחת עובדי הקריה ולתושבי העיר וכן אתר לטקסים, אירועים והפגנות לכלל האזרחים. התנועה המנועית ברחוב תוגבל לתנועה פנימית מבוקרת.

מבט מרחוב העם (רופין)

רחוב העם (רחוב רופין) יהיה רחוב עירוני שוקק ופעיל. הוא יאופיין במגוון גדול של שימושים עירוניים ופעילויות. החזית המזרחית של הרחוב תכלול מגוון שימושי מסחר, שירותים אישיים, משרדים פרטיים, וצירי כניסה למשרדי הממשלה. החזית המערבית תכלול מוקדי תרבות, מוזיאונים, השכלה ובילוי. הרחוב יאופיין במדרכות רחבות ומוצלות להליכה ולפעילות. ברחוב תינתן עדיפות לתחבורה ציבורית ויוקצה תוואי להארכת הרכבת הקלה.


מבט לרחוב העם (רופין)
בתי הממשלה החדשים
בתי הממשלה החדשים ימוקמו במרווחים שבין הבניינים הקיימים. החזית המערבית של הבתים תשיק לרחוב העם (רופין), כדי להגדיר את חלל הרחוב ולעצבו. המפלסים התחתונים של החזית מיועדים למסחר ושירותים. החזית המזרחית של הבתים לשדרות האומה תתוכנן באופן החושף ככל האפשר את הבתים הקיימים.

סכמה המתארת את חתך בתי הממשלה, בין שדרות האומה ורחוב העם
רחוב העם

תכנית בינוי
גני המדרון
בין הבתים הקיימים לחדשים יתוכננו גני המדרון - מערך שבילים מגוננים המקשר בין שדרות האומה לרחוב העם. מגני המדרון תתאפשרנה כניסות לבתי הממשלה הישנים והחדשים. בצמוד לחזית הבתים החדשים תתוכנן מעלית ציבורית וגשר לאפשר נגישות קלה בין מפלסי הרחובות הראשיים של הרובע.פתרון אדריכלי מודולרי וגמיש
המבננים החדשים בנויים כמארג יחידות משרדים אורכיות הנפגשות בצמתי חיבוראנכיים, סביב חצרות פנימיות. בצמתי החיבור מרוכזות הפונקציות המשותפות, כגון אודיטוריום, אולמות מליאה, חדרי הרצאות, קפיטריה וכו'. כל מבנן כולל אפשרות למיקום מספר כניסות על פי החלוקה לאגפים. תכנון זה מאפשר חלוקה גמישה ומודולרית של המבנן לאגפים, ומהווה פתרון לצרכים ופרוגרמה משתנה לאורך זמן.
מיקום במפה:


מה דעתך? 

אנו מזמינים את שאר המשתתפים בתחרות, לשלוח ולפרסם את הצעתם >> לחצו כאן לשליחה 

Facebook Comments

0 Responses So Far:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
arcHeb | מגאזין חדשות יומי לאדריכלות ועיצוב בעברית! Copyright © 2010 arcHeb Theme is Designed and Written by yANIVdAVIDI Home | RSS Feed | Comment RSS כל הזכויות שמורות לאתר arcHeb ולאתרים מהם הובא החומר . אין להעתיק,לשכפל,לתרגם,לצלם וכדומה כל מידע מהאתר ללא רשות. למידע נוסף, נא ליצור קשר