הספריה האקדמית כנרת, עמק הירדן // שורץ בסנוסוף אדריכלים>>

יום ראשון, אפריל 17, 2011 | , , |


Schwartz Besnosoff Architects LTD// The Robert and Yadelle Sklare Family Library, Kinneret College on the Sea of Galilee >>

ספריה חדשה בעמק הירדן שתוכננה על ידי משרד שורץ בסנוסוף אדריכלים ובוני עריםמנסה ליצור סביבה ולא בניין על ידי חווית טיול המשכית המתייחסת לקפלי הטופגרפיה, למרחב הספריה החדש ולנוף הכנרת המרהיב הנשקף ממול. זכיה במקום ראשון בתחרות מוזמנים בשנת 2005.האם כלל יש צורך היום בספריות? /בתכנון ספריה חדשה עולה השאלה: האם בימינו שאפשרויות החיפוש והנגישות לידע זמינה יותר מאי פעם ומחשב ביתי סטנדרטי יכול להכיל כמות מידע של ספריה טיפוסית עדיין קיים צורך בספריות? עם זאת, אנו מוצאים כי הנחיצות של ספריות ברחבי העולם לא פגה, ויש יאמרו, כי אף עלתה.


ואכן בשנים האחרונות הוקמו מספר רב של סיפריות ברחבי העולם המהוות אייקונות תרבות ושל מצוינות אדריכלית. מחקרים וסקרים שונים שנערכו בקרב סטודנטים, ביקשו מהם להשיב האם ומדוע הם מגיעים לסיפריה כיום, כאשר המידע והאינטרנט זמינים להם מהבית? רוב התשובות העלו את הקושי ליצור סביבת לימודים בבית. המסקנה העולה מכך, היא כי הצורך בספריות עודנו קיים.

מרחב הספריה / מרחב הסיפריה מאפשר תהליכים של העברת מידע באופן אופטימלי. מחד, הוא מספק אפשרות לשהיה במקום באופן המעודד ריכוז והתעמקות לצורך למידה. מאידך, מאפשר מרחב הספריה גם את המפגשים עם אנשים אחרים, שבאו למקום מאותה סיבה, ומהווה מרחב חברתי לכל דבר.


היות ולהתרחשות החברתית והתרבותית משמעות מכרעת בתפקוד הסיפריה החליטו האדריכלים כי זו תהווה מרכיב מרכזי בהצעתנו לפרויקט. על מנת שהסיפריה לא תהפוך למחסן ספרים קודר וריק יש לבסס אותה על עוגנים אשר יהוו מוקד משיכה עבור המשתמש.

בניה בנוף, נוף בבניה / למושג "נוף" מרכיב מרכזי בעבודת משרד האדריכלים שורץ בסנוסוף התיכנונית השגרתית בכלל, ובהצעה זו בפרט, לאור יופיו של נוף המקום. האדריכלים חיפשו דרך להטמיע את מושג הנוף באופן עמוק בבנין.


מסקנת האדריכלים היתה, שיש ליצור סביבה ולא בנין. שיש ליצור מקום העומד בדרישות הפרוגרמה, אבל גם תורם ליצירת סביבה, מקום המשתמש בסביבתו, מכניסה אל תוכו, ומאפשר לה לעבור בעדו.


מאותה הסיבה, המתכננים ראו חשיבות רבה לאפשרות של מעבר רציף והמשכי מן הבנין הקיים, דרך בניין הספריה המוצע, ועד לאגף הכיתות העתידי.


הספריה- טיול בנוף /
הביקור באתר הפרויקט ביום המפגש לווה בטיול קצר בין הביתנים הזמניים והגבעה, המשקיפים לנוף מדהים. 


האדריכלים חשבו כי הדרך המוצלחת להטמיע את רוח זו של ה"מקום" בבנין, היא באמצעות שילוב של רעיון ה"טיול" בהצעה.


הבנין צומח מן הקרקע כקפל טופוגרפי, וההליכה בין אגפיו, היא הליכה נופית לכל דבר. החל באלמנט הציבורי המרכזי בתוכו, אשר ממשיך את הרחבה החיצונית, דרך "קפל הקרקע" המתחיל ברחבת הכניסה, מייצר ומעצב את רחבת הפנים כחלקת נוף פנימי.

הטיפול העיצובי במרכז הבנין הוא כשל אלמנט נופי, והתנועה בו מוכתבת ומאורגנת ביחס לנוף. כל אלו מאפשרים לקיים במקום, בחוץ כמו בפנים, ארועים מיוחדים, של כלל הקמפוס (ריקודי עם, יריד סטודנטים ברחבה החיצונית, או הקרנות סרטים במעלה הרמפה הפנימית ועוד).


האזור המרכזי, "קפל הקרקע" המטפס מעלה- מהווה את מרכז ההתרחשות ואת לב הספריה.
החלל בנוי רמפה (המאפשרות גם תנועת נכים) ויוצר בתוכו אזורי ישיבה לא פורמליים, בגדלים שונים.


כמו כן הוא מהווה אמצעי נגישות נוסף למחסני הספרים.

סיטואציות של למידה / נעשה חיפוש ליצור מרחב עשיר מגרה, דינמי ועשיר בסיטואציות. החל מישיבה פורמלית, מול נוף פסטורלי עם אפשרות לריכוז מירבי, דרך ישיבה בקבוצות בחדרי סמינר, לימוד מול המחשב ומול הנוף, וכלה בסביבה נינוחה לעיון, או לישיבה בלתי פורמלית בקבוצות.

האדריכלים חיפשו דרך לארגן את המצבים השונים, באופן שיתמכו זה בזה, ויבנו יחד חוויה סטודנטיאלית בקמפוס. ההחלטה העקרונית היתה ליצור קומת קרקע המשקיפה באופן פנורמי, רחב ובלתי מופרע על נוף הכנרת הקסום.


הקומה מחוברת לקומת הכניסה בעזרת מדרגות ומעלית אך אין לה מלבד זאת קשר חללי אחר למרחב הסיפריה. זהו המקום המאפשר את התנאים האיכותיים ביותר ללמידה ולריכוז מירביים.

חלל הכניסה, הוא הקומה האמצעית, מחובר לקומה העליונה בחלל מרכזי באמצעות "קפל הקרקע" ומהווה מערכת של "טרסות" שהן מעין "מרחב ציבורי" זעיר.


רחוב פנימי מטפס מאפשר סוגי הישיבה מגוונים במרחב ציבורי זה. הוא לב הסיפריה, מרכז ההתרחשות החברתית והוא מחובר לאיזורי אחסון הספרים באופן מידי ומזמין. החלל הזה יהווה מקום איכותי ומזמין עבור קהל הסטודנטים וכי הם ינצלו את המרחבים השונים המוטמעים בו בכל עת פנויה שתיהיה בידם.

שטחו של מרחב זה נוצר מצירוף השטחים של הפונקציות אזור ישיבה בלתי פורמלי לובי הכניסה ותצוגת כתבי עת, ואינו מהווה תוספת שטח לשטחי הפרוגרמה.

באגף הדרומי של הקומה רוכזו משרדי הסיפריה הנהנים באופן כזה מפרטיות ומכניסה נפרדת המשמשת גם ככניסת שרות. הזדמנות נוחה נמצאה במיקוםחלל המולטימדיה מתחת לקפל הקרקע דבר המאפשר יצירת חלל מדורג אשר יאפשר הקרנות ושימוש בחלל זה כחלל הקרנות ל-60 איש.

תפיסת התכנון בנושא איחסון הספרים מאפשרת גמישות רבה. מצד אחד מוצעים ארבעה אזורים (בכל מפלס יש שטח לאחסון – לצורך נוחות לחלוקה ולשימוש ). עם זאת, לאור פתיחותו, ולאור הנגישות הנוחה אליו מהחלל המרכזי או ממהלך המדרגות והמעלית, נתפס מרחב אחסון הספרים כיחידה הומוגנית אחת. כמו כן שיטת האחסון הקופמקטית איפשרה ניצול השטחים לצרכים סוציאליים-מרחב ההתרחשות.

תהליך התכנון / תהליך התכנון של הפרויקט בוצע ברובו דרך בדיקה של החתך, זאת על מנת לאפשר התאמה מירבית בין הפונקציה וגבה הקומה.


בחינות אלו הובילו לכך ששלושת הקומות הטיפוסיות של הבנין איפשרו קומת ביניים באזורי אחסון הספרים, קבלת גובה קומה פונקציונלי באזורי המשרדים וכן קבלת גג חופשי של כ-200 מ"ר בחלקה האחורי של הקומה השלישית המשמש לאחסון המערכות המכניות של הבנין (מיזוג האויר וכיוב'), מבלי להזדקק להסתרות מלאכותיות-באופן כזה נצנו באופן מירבי את החתך התאפשר על פי הנחיות התב"ע(ולא בוזבזה קומה שלמה לצורך מערכות הטכניות).


עיצוב הבנין והמסות נגזרו מתוך רצון לחשוף חזית מירבית לחלל הסיפריה המרכזי(קומת הקרקע) ומאידך לאפשר חזית טובה לבנין הכיתות העתידי, וכן למנוע הסתרה עבור בנין השחף. עקב הנוכחות הדומיננטית של בנין השחף-(צורה ציפוי חזיתות וגג הרעפים) מצאנו לנכון כי בנין הסיפריה יהיה בעל אופי מאופק ורגוע (חומרי גמר מוצעים: טיח או אבן מלח בהירה וזכוכית משוכללת).

האדריכלים מאמינים כי סיפריה מהסוג המוצע תיצור סביבה חברתית אקדמית מרכזית משמעותית תרבותית מרתקת ומעשירה בהווי הקמפוס ותתרום באופן משמעותי לתהליך המחקר וההכשרה של מורי ותלמידי המכללה.

צילום: עמית גרון

מה דעתך? אהבת? שתף את כווולם- זה רק ללחוץ על הכפתורים :) -> כפתורי שיתוף : 

Facebook Comments

1 Responses So Far:

אנונימי אמר/ה...

בנין יפהיפה, כל הכבוד!!!!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
arcHeb | מגאזין חדשות יומי לאדריכלות ועיצוב בעברית! Copyright © 2010 arcHeb Theme is Designed and Written by yANIVdAVIDI Home | RSS Feed | Comment RSS כל הזכויות שמורות לאתר arcHeb ולאתרים מהם הובא החומר . אין להעתיק,לשכפל,לתרגם,לצלם וכדומה כל מידע מהאתר ללא רשות. למידע נוסף, נא ליצור קשר