NO ARCHITECT FOR YOU! ↓

יום חמישי, אוגוסט 18, 2011 | |


בימים האחרונים מופץ מכתב על ידי אדריכל רועי טלמון כנגד המצב המקומם הנובע מהחלטת הרשם לא לקיים בחינות רישוי עד להשלמת בדיקת ועדה את הנושא. המצב הקיים בעצם לא מאפשר לאדריכלים להשלים את תהליך הרישוי (!!).
"משמעות החלטת רשם המהנדסים והאדריכלים לא לקיים בחינות נוספות, עד שועדת הבחינות תסיים את בדיקתה,
היא הארכת משך ההתמחות שלנו, באופן שאינו סביר, מעבר לתקופה של שלוש השנים.
החלטה זו מנוגדת לקבוע בחוק המהנדסים והאדריכלים ופוגעת בחופש העיסוק ובפרנסה שלנו באופן מהותי.

ולכן במקביל לבדיקה המשפטית של סניף הצעירים בעמותת האדריכלים בנוגע לחוקיות שינוי אמות המידה ("התמחות" ו"בחינה"),
חשבנו להתלונן מול הרשם על התנהלותו, ולדרוש שאם אין ביכולתו לקיים בחינות במועדים סבירים, אנחנו לא צריכים להפגע מהתנהלותו ויש לרשום אותנו כאדריכלים רשויים.


מצורפת טיוטת מכתב, מקווה שכמה שיותר ישלחו אותה (בשינויים כאלה ואחרים).
רשימת התפוצה רחבה ונועדה למנוע התעלמות (כי במספרי הטלפון של הרשם לא כלכך עונים)" , אדריכל רועי טלמון.


אין כוונה לבטל את הבחינה המשפטית, אלא לנסות להתמודד עם הסיטואציה המקוממת שנוצרה עבור קבוצה לא קטנה של אדריכלים שנמצאים בעיצומו של תהליך הרישוי ולא מאפשרים להם לסיימו.


התלונה היא על התנהלותו של הרשם ולא תביעה משפטית. מאחר והרשם הוא רגולטור הוא כפוף לגורמי פיקוח ובקרה. הטענה היא כי התנהלות הרשם ומשרדו גורמים למעשה להארכה בלתי סבירה, ארבע שנים ואולי אף יותר !!!, במשך הזמן בו מתאפשר לאדריכל להיות רשוי. הארכה שאינה מתיישבת עם חוק המהנדסים והאדריכלים.


אתמול התערב גם יו"ר עמותת האדריכלים וכתב לרשם:
"מר בן-עמי כופר שלום,
לאחרונה התקבלו מכתבים רבים ברוח מכתבו של האדר' רועי טלמון.
לדעתי יש לנסח מיידית הוראות מעבר עד אשר המערכת תבסס את הנושא.
אנו מציעים לפעול בתקנות באופן דומה לזה שפעלו עד השינוי:


1. כל בוגר של בית ספר מוכר ירשם עם הצגת זכאותו לתואר B.Arch
2. כל אדריכל שחלפו שלוש שנים מיום רישומו יעביר חוברת 4 A המתארת את תהליך
התמחותו לבדיקה אצל הרשם.
3. הייתה והבדיקה חיובית, יירשם האדריכל בפנקס המהנדסים והאדריכלים.


אנו משוכנעים לכולם אינטרס משותף על הימנעות מפגיעה בזכויות אדריכלי העתיד.


בברכה,


פרופ' אדר' ברוך ברוך
יו"ר עמותת אדריכלים"


מצ"ב המכתבים שיש לשלוח לרשם ולגורמים המוסמכים, אנא אל תתעצלו ותשלחו אותם לפי המצוין.
כל שצריך לעשות הוא להוריד את הקבצים (לחצו להגדלה והדפסה) , למלא את פרטיכם ולהפיץ למספרים הרשומים מטה ↓
זה למען עתידנו!
Facebook Comments

0 Responses So Far:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
arcHeb | מגאזין חדשות יומי לאדריכלות ועיצוב בעברית! Copyright © 2010 arcHeb Theme is Designed and Written by yANIVdAVIDI Home | RSS Feed | Comment RSS כל הזכויות שמורות לאתר arcHeb ולאתרים מהם הובא החומר . אין להעתיק,לשכפל,לתרגם,לצלם וכדומה כל מידע מהאתר ללא רשות. למידע נוסף, נא ליצור קשר