חדשות: תחרות לבחירת אדריכל לתכנון משכן חדש לספרייה הלאומית↓

יום חמישי, דצמבר 15, 2011 | , , |

תחרות לבחירת אדריכל לתכנון משכן חדש לספרייה הלאומית↓


הנה זה קורה (!!) , נפתחת תחרות פומבית בת שני שלבים, אשר תצא לדרך בברכת עיריית ירושלים ובסיוע “עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל” לתכנון משכן חדש לספרייה הלאומית בירושלים. התחרות אשר תיפתח בינואר 2012, פתוחה לאדריכלים בעל רשיון , ותהיה בעלת שתי שלבים. פרטים נוספים למטה!

הספרייה הלאומית אוספת, משמרת, מפיצה ומנחילה אוצרות רוח, מורשת וידע המשקפים את היריעה התרבותית, הגיאוגרפית וההיסטורית המגוונת של ארץ ישראל, מדינת ישראל והעם היהודי. משכן חדש לספרייה, לצד פתיחת אוצרותיה ברשת האינטרנט, יאפשרו לה למלא את מטרותיה  ותפקידיה במאה ה 21- , ויהפכו את נכסיה לנגישים לקהילת החוקרים ולבני כל העמים והדתות. 


המשכן החדש יאגד את מכלול הפונקציות שהספרייה ממלאת – ספריית מחקר מרכזית ומרכז לפעילויות תרבות וחינוך – ואת המערך התומך בהן:
משרדי הספרייה, מרכז להנגשה דיגיטלית ומטמונים לאחסון אוצרותיה. הבניין וסביבתו יהיו מקום שוקק ותוסס המשרת קהלים מגוונים שיעשו שימוש בשירותי המחקר של הספרייה, שיבואו לסייר בספרייה או שישתתפו בפעילויות שיתקיימו בה."במשכנה החדש תפעל הספרייה במרחב מעורר השראה שיהיה בעת אחת
סביבת לימוד מיטבית, אבן שואבת ומקום מפגש לחוקרים, לאנשי רוח, לאמנים
ולשוחרי דעת מן הארץ ומן העולם, ואתר של יצירה תרבותית תוססת אשר
תושתת על אוצרותיה."הבניין עתיד להיבנות במקום מרכזי בקריית הלאום בירושלים – בקרבת משכן הכנסת, מוזיאון ישראל והאוניברסיטה העברית, בשטח כולל של כ 40,000- מ”ר, לרבות חניה ושטחי אחסון תת-קרקעיים, ועל-פי תקני הבנייה הירוקה. הפרויקט ימומן על ידי ממשלת ישראל ויד הנדיב, קרן פילנתרופית של משפחת רוטשילד, שתרמה בעבר לבניית משכן הכנסת ובית המשפט העליון, ויבוצע על-ידי “החברה לבניין הספרייה הלאומית בע”מ”, חברה לתועלת הציבור ללא כוונת רווח (“המזמין”), שהוקמה למטרה זו על-ידי יד הנדיב.


האדריכל אשר יתכנן את הפרויקט ייבחר, בדומה להליך שנעשה בתכנון בית המשפט העליון, בתחרות פומבית בת שני שלבים, אשר תצא לדרך בברכת עיריית ירושלים ובסיוע “עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל”. התחרות, בנוסף לעיון בתכניות אדריכליות, עוסקת בבחירת אדם בעל שאר רוח שיישא על כתפיו את האחריות לבניין שישרת את הספרייה הלאומית במשך שנים רבות שבהן צפויות התפתחויות טכנולוגיות מהירות ושינויים תכופים באופן צריכת המידע.מתכונת התחרות

  • שלב א’ של התחרות יהיה פתוח לאדריכלים בעלי רישיון בישראל. בסוף שלב זה ייבחרו עד ארבעה אדריכלים, ואלה יעלו לשלב ב’.


  • בשלב ב’ ישתתפו ארבעת הנבחרים וכן עד שמונה אדריכלים מוזמנים – עד ארבעה ישראלים ועד ארבעה מחו”ל. המשתתפים בשלב זה יקבלו מימון חלקי להוצאות הכנת הצעה ומודל.


  • שני השלבים יהיו אנונימיים. את ההצעות תבחן ועדת שיפוט בינלאומית. בשלב א’ היא תכלול חמישה אדריכלים – שלושה מחו”ל, ומהם אחד ישמש יושב ראש, ושני ישראלים. בשלב ב’ יצטרפו אליהם נציגי הספרייה הלאומית ויד הנדיב והיא תמנה עד תשעה חברים.


  • ועדת השיפוט תהא רשאית להזמין בסיום שלב ב’ עד שלושה מועמדים מקרב המשתתפים בשלב זה, להציג בפניה את התכניות שהגישו ואת חזונם לפרויקט, ומהם ייבחר אחד. בחירת ועדת השיפוט תובא לאישור דירקטוריון הספרייה הלאומית והמזמין. לאחר הכרזה על האדריכל הזוכה יפורסמו התייחסויותיה של ועדת השיפוט להצעות שהוגשו בשלב ב’.


  • צוות אדריכלים בינלאומי, שמינה המזמין, ושחבריו לא יכהנו בוועדת השיפוט, מסייע לפני פתיחת התחרות בבחירת שמונת האדריכלים )ארבעה ישראלים וארבעה מחו”ל( שיוזמנו לשלב ב’ וכן בבחירת האדריכלים שיכהנו בוועדת השיפוט.


  • התחרות תיפתח בינואר 2012 ובחירת האדריכל ע”י ועדת השיפוט צפויה ביולי 2012 ,לאחר שני השלבים שיימשכו כשלושה חודשים כל אחד.


  • אחר סיום התחרות תיערך תערוכה פתוחה לציבור של מודלים והצעות שהוגשו.

השאיפה היא שהקמת הבניין – בכפוף לאישור תכנית המתאר המקומית הרלבנטית, ובכלל זה שלב תכנון שיימשך כשנתיים – תסתיים תוך כחמש שנים.פרטים נוספים על התחרות ניתן למצוא באתר:
www.nli-competition.org.il 
באמצעות אתר זה יוכלו אדריכלים לרכוש את ערכת התחרות
החל ממועד פתיחתה, כפי שיפורסם באתר.Facebook Comments

1 Responses So Far:

אנונימי אמר/ה...

הי
האם ניתן לרכוש את ערכת התחרות
באתר לא מפורסם דבר

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
arcHeb | מגאזין חדשות יומי לאדריכלות ועיצוב בעברית! Copyright © 2010 arcHeb Theme is Designed and Written by yANIVdAVIDI Home | RSS Feed | Comment RSS כל הזכויות שמורות לאתר arcHeb ולאתרים מהם הובא החומר . אין להעתיק,לשכפל,לתרגם,לצלם וכדומה כל מידע מהאתר ללא רשות. למידע נוסף, נא ליצור קשר