מבחן הרשם, משהו השתנה מהפעם שעברה??

יום חמישי, ינואר 19, 2012 | , |

מבחן הרשם↓מתוך עצומה שהתפרסמה מיד לאחר הבחינה האחרונה.. האם משהו השתנה????
אדריכלים חייבים להתעורר!! כנסו והפיצו !! 

"א'נ שלום רב,


 אנו הח"מ אדריכלים צעירים. סיימנו את לימודינו לפני מספר שנים ומאז עובדים במקצוע.

בתאריך 14.12.2010 נגשנו למבחן הרישוי, שנערך ע"פ התקנות החדשות לאדריכלים, כמפורט באתר משרד התמ"ת. הבחינה מחולקת לחלק עיוני וחלק מעשי, כ"א כ-4 שעות, ובניהם הפסקה של שעה. לבחינה נגשו סה"כ כ- 200 אדריכלים.

למרות שהתקנות החדשות פורסמו ונכנסו לתוקף לאחר שסיימנו את הכשרתנו האקדמאית, אנו רואים בהן הליך חיובי, שיכול לתרום להעלאת האיכות והרמה המקצועית של אדריכלים בארץ ואולי אף לשפר את מעמד המקצוע בחברה הישראלית.

לצערנו, הבחינה האחרונה, במתכונתה הנוכחית, אינה מאפשרת בדיקה אמיתית והוגנת של כישורינו המקצועיים, ואינה מביאה לידי ביטוי חלק נכבד מהידע והניסיון שאנו רוכשים בעבודתנו היומיומית.

במכתב זה אנו מבקשים הקלות בבדיקת הבחינה לכלל הנבחנים בשקלול תוצאות הבחינה (פקטור), ולהלן עיקרי הדברים: 


קיימת אחדות דעים לגבי היותה של הבחינה בלתי הוגנת ומכשילה, מן הטעמים הבאים:

1.  אנונימיות - באופן חריג ולא תקין, נדרשנו לציין ע"ג טפסי הבחינה שם + שם משפחה. מעבר לכך שהעניין אינו מקובל במבחנים מסוג זה, קהילת האדריכלים הינה קהילה מצומצמת, דבר שעלול לגרום לניגוד אינטרסים בעת בדיקת הבחינות.

2. אינפורמציה - לא ידוע מה תוכן הבחינה והחומר הנדרש. נהוג לפרסם סילבוס מסודר לבחינה - פירוט הפרקים מתוך הספרים, החוקים, התקנות והתקנים, שהרי מדובר בכמות חומר עצומה. באתר הרשם פורסמו רק שתי בחינות קודמות לדוגמה וללא תשובות, ואדריכלים ויועצים עם ותק של עשרות שנים בתחומם לא ידעו את הפתרון לשאלות.כמו כן לא ידוע מהו הציון העובר והאם הוא ציון יחסי,  לא ידוע מועד ואופן קבלת תוצאות המבחנים.  

3. התנהלות – קיימת בעיית התקשרות עם משרדי הרשם – קשה מאוד לקבל מענה לטלפון/פאקס. באתר המשרד לא פורסמו עד לרגע האחרון  נתונים בסיסיים של מועד ומיקום הבחינה, אישור לזכאות להבחן, קבלת הזימון לבחינה - מה שהקשה על ההיערכות לקראת הבחינה. יש לציין כי הבחינה נערכת אחת לשנה בלבד!

4. שינוי מתכונת הבחינה - כשבוע בלבד לפני מועד הבחינה, התבשרנו כי לא תהיה אפשרות בחירה בשאלות.

5. תוכן הבחינה:

א.שאלות רבות בבחינה נוסחו באופן לא נהיר, שיכול היה להשתמע למספר פנים.

ב.בנספח לשאלה הפתוחה בחלק העיוני - הוגשו השרטוטים בקנה מידה שאינו ניתן למדידה בעזרת סרגל קנה מידה סטנדרטי, ולמעשה הותאם רנדומלית לגודל הדף. כמו כן, הטקסט, המידות וסימוני המפלסים היו בלתי קריאים, הקווים המקווקווים הופיעו כרציפים באופן שהקשה על הבנת התכנית, וכן לא ניתנה אינפורמציה מספקת לניתוח המבנה.

ג.בנספח לשאלות בחלק המעשי – הוגש תשריט תב"ע ללא תקנון, ללא מיקום ספציפי, ללא סימון חלקות, ללא מקרא ובצבעים שאינם לפי נוהל מבא"ת 2006. את ההבהרה קבלנו בע"פ באיחור של כשעה וחצי.

ד.בחלק המעשי - הדרישה לתכנן מתחם מגורים ברמה מפורטת בפרק זמן לא מספיק של 4 שעות, מהווה אנטיתיזה לתהליך תכנון אמיתי ומתמשך.

6. תנאי הבחינה:

א.מחסור בזמן - אחד הגורמים המכריעים בקושי לפתור את המבחן במלואו היה מחסור בזמן. כמות השאלות ורמת הפירוט שנדרשה בכל אחת מהן היו ביחס לא מתאים ולא הגיוני לזמן הנתון.

ב.חוסר מענה - בגלל תוכנה הבעייתי של הבחינה, נדרשה עזרה לצורך הבהרות, אך לא ניתן מענה מספק, ושאלות קריטיות נענו זמן רב אחרי תחילת הבחינה.

ג.חוסר בהירות – כותבי הבחינה ענו באופן שונה זה מזה על השאלות, מה שגרם לבלבול והשקעת מאמצים לשווא ובזבוז זמן מיותר.

ד.התשה - חלקי הבחינה, העיוני והמעשי, נערכים באותו יום למרות שלכל חלק ציון נפרד. הבחינה ארוכה מדי לביצוע מבחן הסמכה שדורש מאמצים וריכוז, ובגלל טעויות הניסוח של כותבי הבחינה, התארכה לכ-9 שעות בתוספת הזמן.

ה.תנאים פיזיים - הבחינה נערכה באוניברסיטת ת"א בזמן לימודים ובזמן שיפוצים במבנה שכן, שלוו ברעש מפריע.

לאור הכתוב לעיל, אנו מאמינים כי בחינת הרישוי האחרונה כשלה במטרתה והייתה בלתי הולמת, ודורשים הקלות גורפות בבדיקת הבחינה לכלל הנבחנים בשקלול תוצאות הבחינה.

מצורף בזה קישור לעצומה להקלות בבחינת הרישוי לאדריכלים, עליה חתומים (נכון ליום שליחת המכתב) כ- 550אדריכלים רשויים, רשומים וסטודנטים העתידים להיבחן, וכן קובץ חתימות והערות.


 לתשובתכם המהירה נודה.

 בכבוד רב,

 האדריכלים החתומים על מכתב זה"

Facebook Comments

1 Responses So Far:

אנונימי אמר/ה...

לעבור לחו"ל עכשיו.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
arcHeb | מגאזין חדשות יומי לאדריכלות ועיצוב בעברית! Copyright © 2010 arcHeb Theme is Designed and Written by yANIVdAVIDI Home | RSS Feed | Comment RSS כל הזכויות שמורות לאתר arcHeb ולאתרים מהם הובא החומר . אין להעתיק,לשכפל,לתרגם,לצלם וכדומה כל מידע מהאתר ללא רשות. למידע נוסף, נא ליצור קשר