אירוע: ייחוד פעולות! - כנסו ותפיצו! ↓

יום ראשון, מרץ 18, 2012 | , , |

ייחוד פעולותשלום לכולם

כזכור לכולם בישיבת המועצה להנדסה ואדריכלות מתאריך 14/12/11 הוחלט לבטל את הגדרת המבנה הפשוט לאדריכלים רשומים, בניגוד להמלצת עמותת האדריכלים - ראו למטה.
בנוסף נוספו בתקנות החדשות מדורים חדשים בתחום ההנדסה, ניהול הפרוייקטים ותחומי אחריות נוספים אשר בעבר היו תחת מדור אדריכלות.

לאור זאת הוקם לפני מספר שבועות צוות "ייחוד פעולות" תחת סניף הצעירים של עמותת האדריכלים.
מעבר לניתוח הנושא ואיסוף חומר, נפגשו נציגי הסניף עם מספר עורכי דין ובימים אלו מגובש נייר עמדה אשר יוצג לחברי כנסת ושרים במטרה לקבל את עזרתם בנושא. 

כמו כן וכפי שהתפרסם בימים האחרונים גם יו״ר עמותת האדריכלים וחמשת ראשי בתי הספר לאדריכלות בארץ הביעו התנגדות להחלטת המועצה 


הזמן דוחק!!!

ביום ד' הקרוב, ה-21/3 אמורה להתקיים ישיבה נוספת של מועצת ההנדסה והאדריכלות בה תתקבל החלטה סופית בנושא. 

בישיבה זו מתכוון יו״ר עמותת האדריכלים לבקש מהמועצה לחזור בה מהחלטתה לאור ההתנגדויות הרבות שעלו הן מבעלי מקצוע והן מחברי אקדמיה.
יש לציין כי חברי המועצה מגיעים מתחומים שונים שאינם אדריכלות ולא בטוח שהם מבינים את המשמעות של ההחלטה עליה הם הולכים להצביע. 
ישיבת המועצה תתקיים אמנם בדלתיים סגורות, אך נוכחותנו ותמיכתנו חשובה מאד ויכולה כאמור להשפיע על החלטות חברי המועצה.
לכן אנו מבקשים מכל מי שיכול להצטרף ולהגיע למקום הישיבה בירושלים כתובת מדויקת ביום רביעי בשעה 15:00 , אנו חייבים להשמיע את קולנו מחוץ לישיבה כדי להבהיר לחברי הוועדה את המשמעות הרחבה של הצבעתם ולתמוך בגישת יו"ר העמותה והאקדמיה שתושמע בתוך החדר.

מדובר כאן בעתיד המקצועי של כל אחד ואחת מאיתנו ומחובתנו לעצור את ההחלטה הזו מלהתממש.

אל תגידו שלא ידעתם.
אנו מקוים כי בכוחות משותפים נוכל למנוע שינויים אלו אשר עתידים לפגוע פגיעה קשה וחסרת תקדים בציבור האדריכלים ובמעמדם.

תודה על שיתוף הפעולה - אנא העבירו לחברים רלוונטים

סניף הצעירים של עמותת האדריכלים 

" 
מועצת ההנדסה והאדריכלות

תקציר ממושב 64 של מועצה(14/12/2011)

1.      רשם המהנדסים מסר למועצה שבחינה לרישוי אדריכלים תתקיים ב- 23/2/12 ובחינה לרישוי מהנדסי מבנים תתקיים במהלך אפריל 2012.

2.      הרשם קיבל את אישור המועצה לגבי שנויי התשלום לאגרת הרישוי (תשלום אחת לשלוש שנים).

3.      המועצה אישרה, בהמשך לבדיקת והמלצת הרשם, את מסלול הנדסה אופטית באורט בראודה, על בסיס תכנית הלימודים שאושרה ע"י המל"ג, להכרה בתחום זה.

4.      המועצה אישרה את בקשת הרשם להוסיף את פרופ' אנטולי ליפסקי כחבר ועדה מייעצת לרשם בתחום הנדסת החשמל.

5.      המועצה אישרה את בקשת עו"ד דוד ימין להשוות את הוראות המעבר לאמות המידה בין מהנדסים ואדריכלים, כך שכל מי שנרשם לפני פרסום אמות המידה, האמור באמות המידה לא יחול עליו.

6.      המועצה אישרה את ביטול המיגבלה של 5 חברים לועדת התלונות של ועדת האתיקה.

7.      המועצה אישרה את ייחוד הפעולות למהנדסים ואדריכלים בתחומי הבניה, כאשר עיקר הדיון התנהל בנושאים הבאים:

         א.         מבנה פשוט – המועצה החליטה על ביטול המבנה הפשוט. (8 בעד, 1 נגד). לאחר דיון שהתקיים במספר ישיבות מועצה, ודיון ארוך בישיבה הנוכחית, המועצה הגיעה למסקנה שאדריכלים ומהנדסים אינם יכולים לתכנן מבנים ללא כל הכשרה לאחר השלמת לימודיהם, כמתחייב להבטחת שלום הציבור ובטיחותו.

         ב.         שלד המבנה – המועצה החליטה שייחוד הפעולות של מהנדס מבנים יהיה "תכן שלד המבנה" כפי שיוגדר בתחום התכנון והבניה, שיכלול גם את מעטפת המבנה (קירות  בני חיצוניים, חיפוי קירות וקירות מסך). ההצעה הנגדית היתה "תכן שלד המבנה לרבות רכיבי בנין העלולים להביא לכשל אשר מסכן את המבנה, כולו או חלקו, או את הציבור..." (5 בעד, 4 נגד).
לגבי רכיבי בנין שלא יכללו בהגדרת השלד המבנה, הוחלט, שכאשר יהיה ייחוד פעולות למקצועות נוספים, שלהם ייוחד התכן של רכיבי בנין, ייוחד תכן זה גם למהנדסי מבנים.

          ג.          פיקוח צמוד- עד לתיקון התקנה של "אחראי לביקורת", אימצה המועצה פה אחד את ייחוד הפעולות למפקח צמוד, בין השאר, גם כ"בקרה כי המבנה נבנה על-פי ההיתר, התוכניות והמפרטים וחתימה על מסמכים המאשרים זאת."
ייחוד הפעולות בנושא האחריות לביקורת תשאר לכל בעל מקצוע בתחומו.


          ד.         תכנון חניה ע"י אדריכלים ואדריכלי נוף – המועצה אשרה את ההמלצה להתיר, תוך מגבלת גודל, תכנון חניה ע"י אדריכלים ואדריכלי נוף כדלהלן:

אדריכל      – חניון פתוח עד 100 חניות
                    חניון סגור עד 20 חניות
אדריכל נוף – חניון פתוח עד 50 חניות

8.      המועצה אישרה את צוות היועצים שהוצע ע"י נעמה מליס לוועדת הבחינות לארכיטקטורה (יו"ר זמני - אדר' נעמה מליס עד למינוי נציג קבוע ע"י הרשם, נציג הטכניון -  ד"ר יאשה גרובמן, נציג אונ' ת"א -   אדר' צוריה שם טוב, נציגי העמותה - אדר' מאירה אפרת קובלסקי, אדר' מרים ארז,  אדר' אסף לרמן).

9.      המועצה הסמיכה את יו"ר המועצה להציע ניסוח לעמדת המועצה בנושא חוק ההנדסאים, ולגבש את העמדה הסופית בדיון אינטרנטי.

10. מפאת אורך הדיון בנושא ייחוד הפעולות, הנושאים האחרים שהיו על סדר היום, ידונו בישיבות המועצה הבאות.

11. הישיבות הבאה תתקיימנה ביום ד' בשעה 15:00 בתאריכים:

       21/03/2012
       13/06/2012
       12/09/2012
       12/12/2012רשם:  ד"ר יואב סרנה
          יו"ר המועצה
 "


אדריכלים ומעצבים, אנו מזמינים אותכם לפרסם את הפרויקטים שלכם במגאזין האדריכלות והעיצוב הישראלי אשר הוקם למענכם - arcHeb - מוזמנים לשלוח את הפרויקטים שלכם לפי ההנחיות למעלה (ראו לשונית "פרסם") . כולם מוזמנים לשלוח!!! . העבודות יוצגו באתר, בדף הפייסבוק של המגאזין ובניוזלטר השבועי. התצוגה ללא תשלום.

Facebook Comments

0 Responses So Far:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
arcHeb | מגאזין חדשות יומי לאדריכלות ועיצוב בעברית! Copyright © 2010 arcHeb Theme is Designed and Written by yANIVdAVIDI Home | RSS Feed | Comment RSS כל הזכויות שמורות לאתר arcHeb ולאתרים מהם הובא החומר . אין להעתיק,לשכפל,לתרגם,לצלם וכדומה כל מידע מהאתר ללא רשות. למידע נוסף, נא ליצור קשר